0

Hej, du anonyma hatare! // Hello Anonymous hater from the chat

Hej, du anonyma hatare från chatten.
 
Det är ju ingenting nytt du kommer med. Även om det inte ska sägas att alla är som du, så finns därunder någonslags avundsjuka, eller kanske bara önskan om att få reaktion, det spelar ingen roll egentligen vad syftet är.
 
Jag undrar bara, tror du verkligen att orden som du nyttjar samtidigt som du fegt gömmer dig bakom anonymiteten egentligen kommer att skada någon annan än dig själv? Du väljer alltså att spendera av din egna fritid för att besöka min kanal - det tackar jag dig för - men tiden du spenderar gör du genom att försöka göra mig ledsen. Eller kanske arg. Eller kanske frustrerad.

Dina ord är dock inte bortkastade, ty jag lägger dem allesammans i en hög, därefter smälter jag ner dem och gör om dem till medaljer på mitt bröst. Jag förstår ju hur saker och ting hänger ihop, inte hatar man på någon som inte gör avtryck. Det betyder att du berättar för mig, med varje ont ord, att jag faktiskt gör avtryck. Det vill jag tacka dig för.
 
 
Men jag vill också höja ett varningens finger, för alla kan inte på samma sätt som jag låta orden rinna av mig likt vatten på en gås, utan vissa människor blir ledsna. Kanske arga. Kanske riktigt ledsna. Du kommer gå och lägga dig med det. Du kan säga att det är internet, och att det inte gills. Men det är du som skrivit orden, det är från din själ ondskan kommer, och även om jag inte är särskilt troende så är jag övertygad om, att en vacker dag kommer du att få igen för det. 


ENG

Hello, anonymous haters from the chat

What you are saying is nothing new to me. Even if I shouldn't say that everyone is
like you, I feel that, deep underneath, there is some sort of jealousy attached
to what you're doing. Or maybe just a desire to provoke some sort of reaction from me.
Whatever the reason is doesn't really matter.

The only thing I am wondering is, if you really think that your words, which you use whilst
hiding behind the veil of anonymity, hurt anyone but yourself?

You willingly choose to spend your spare time visiting my channel, which I'd thank
you for if it wasn't for the fact that your time here is spent trying to bring me down,
make me mad or frustrated.

Your words are not for nothing though, because I collect every word, put them together and
melt them down, to wear like a badge upon my chest. I think I see how things things are
connected to each other, no one hates on someone who doesn't make an impression.
That means that you are, with every hateful word and comment, telling me
that I'm making a mark. I would like to thank you for that.

But allow me to express a word of warning. Everyone is not like me in the sense
that they can just shake it off.
Some people might get pissed. Some might get hurt. Some might get really hurt.
Keep this in mind when you go to bed at night. You might say that stuff you write are
just things written on the internet. But it's not just things written on the internet.
You have written these things, they come from your soul.
Even though I'm not a religious man, I am fully convinced that you will be held accountable
for your actions.