0

Ytterligare förklaring av Insamling och Shanghai

Eftersom många blir väldigt fundersamma över vad som budgeterats och vad som händer, så ger jag mig på en ytterligare förklaring gällande just budgeten.

 
Målet #1 42.000 är uppnått vilket täcker följande
 
Flygresor 
Hotell 
Hyra av utrusning 
Visum
 
 
 
Nästa mål kallar vi välfärd, eftersom det innefattar dessa bitar
 
Mat
Oförutsedda utgifter
Resor i Shanghai (T/F flygplats, Arena osv)
Löner till Kronquist, Fnas och Haren
Lön till mig själv. 
 
Det finns inget slutmål på detta. Vi kommer dock hålla er underrättade hur långt vi kommit.

Dray